• banner

Fuli hakda

FULI HAKYNDA

wideo2

Soňky iki onýyllygyň dowamynda FULI mirasy we innowasiýalary öwrenmäge bagyşlandy
elde dokalan halylardan we estetika we şahsyýet bilen ýörite dizaýn hyzmatyny bermek.
Tehnologiki ösüşiň kömegi bilen sanly döwürde FULI 'Döredijilik we
Hünär ussatlygy '.Adaty senetleriň düýp manysyny saklaýar we gujaklaýar
häzirki zaman tehnikasynyň dürlüligi.Öz içine alyjy we açyk pikir bilen, FULI ygrarly
döwrümiziň elde dokalan halylaryny ösdürmek.Hytaýda kök uran FULI mirasy miras alýar
Dünýäni halylary bilen baglanyşdyrmak üçin häzirki zaman tehnikasy bilen däp bolan medeniýet.

Dizaýn bilen dolandyrylýar, ajaýyp ýasalan.

FULI elde dokalan halylaryň mirasyny we täzeligini öwrenmäge bagyşlandy
soňky iki onýyllykda.Hytaýda kök uran FULI häzirki zaman bilen däp bolan medeniýet mirasyny miras alýar
tehnika, häzirki zaman durmuşyna çeper çemeleşmek.

FULI, şeýle hem, estetika bilen ýörite dizaýn hyzmatyny hödürleýän aýratyn görnüşleri hödürleýär we
şahsyýet.Açyk we bilelikdäki çemeleşme bilen, FULI halkara toparyny birleşdirýär
suratkeşler we dizaýnerler diňe bir haly ýasamak bilen çäkli neşir edilen kolleksiýalary döretmek üçin
funksional eserler, ýöne adamlaryň sungat bilen ýaşamagynyň bir usulydyr.