• banner

Omörite

Öz halyňyzy düzüň ýa-da dörediň
Siziň pikirleriňiz.Biziň döredijiligimiz.Tükeniksiz mümkinçilikler.
Önümçilik prosesi / Dizaýnyňyzy ýükläň

adaty1

Dizaýnyňyzy bize iberiň
Dürli dizaýnlarymyzdan saýlaň ýa-da halaýan suratyňyzy, suratyňyzy, ylhamyňyzy biziň bilen paýlaşyň we özboluşly haly dörediň!

adaty2

Dizaýn
FULI dizaýneri önümiň jikme-jikliklerini gutarmak üçin siziň bilen habarlaşar. Siz tassyklamak üçin tehniki çyzgy we görkezme alarsyňyz.

adaty3

Arnüplük ölmek we el bilen işlemek
Seresaplylyk bilen saýlanan materiallarymyz FULI hünärmenleriniň elindäki ýüplüge öwrülýär. Üýtgeşik başarnyklar we usullar bilen ýüplükler siziň halysyňyz boldy.

adaty4

Kesmek we goldamak
Halylaryňyzyň gidişi barada size habar berýäris, biz bilen habarlaşyň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň